LINKI

  Nasze strony i blogi:
 • www.pantruten.blogspot.com – blog Bartka o próbach prowadzenia pszczelarstwa przyjaznego pszczołom i prowadzeniu pasieki bez zwalczania dręcza pszczelego
  Strony internetowe w Polsce:
 • http://bees-fortknox.pl/ – strona internetowa projektu "Fort Knox", w którym uczestniczymy.
 • Pszczelarstwo dla wszystkich: Proste i produktywne pszczelarzenie - nowa książka na naszym rynku pt: "Pszczelarstwo dla wszystkich - proste i produktywne pszczelarzenie" o gospodarce w ulach warre. Książkę przełożył Jan Orzechowski pszczelarz amator z rejonu małopolski, który próbuje swoich sił na tych ulach i też próbuje gospodarki bez leczenia.
 • www.wolnepszczoly.org – strona internetowa Stowarzyszenia Pszczelarstwa Naturalnego „Wolne Pszczoły”, do którego pomysłodawców i założycieli należeli niektórzy z nas
 • www.forum.wolnepszczoly.org – forum „Wolnych Pszczół”
 • www.pasiekalapa.pl, www.llapka.blogspot.com – strona internetowa i blog Łukasza – wiele praktycznych informacji na temat metod prowadzenia pasieki w zgodzie z zasadami pszczelarstwa naturalnego
  Strony internetowe w Europie:
 • www.naturalbeekeepingtrust.org - strona internetowa brytyjskiej prężnej organizacji Natural Beekeeping Trust, która promuje pszczelarstwo przyjazne pszczołom, na stronie sporo wiedzy o badaniach naukowych wspierających wybory pszczelarzy naturalnych
 • www.elgon.es i www.elgon.es/diary/ - strona internetowa i blog Erika Österlunda – sporo wiedzy na temat selekcji pszczół odpornych na dręcza pszczelego
 • www.beenature-project.com - strona niemieckiego naukowca Torbena Schiffera – trochę o fizyce ula oraz zaleszczotkach książkowych
 • www.buckfast.fi - strona internetowa Juhani Lundena, fińskiego pszczelarza prowadzącego selekcję pszczół odpornych na roztocze
 • www.resistantbees.com – bogaty zbiór wiedzy i doświadczeń dotyczących pszczół odpornych na roztocza
 • www.voralpenhonig.at – strona austriackiego hodowcy pszczół
 • www.biobees.com - strona internetowa Phila Chandlera – pszczelarza z Wielkiej Brytanii poszukującego równowagi w chowie i hodowli pszczół
 • www.bee-friendly.co.uk - strona internetowa Davida Heaf'a, trochę o pszczelarstwie naturalnym i o pszczelarstwie w ulach Warre
 • www.coloss.org - strona organizacji Coloss zajmującej się badaniami i selekcją pszczół
 • www.toleranzzucht.de - strona internetowa programu AGT w Niemczech – trochę o selekcji w kierunku tolerancji pszczół na roztocze
 • www.aristabeeresearch.org - strona projektu Arista Bee Reasearch
 • www.freethebees.ch - szwajcarskie Stowarzyszenie „Free the Bees” - trochę różnych pomysłów jak prowadzić zdrowe pszczelarstwo